Organigrama

        Escuela-Conservatorio municipal de música

                 "Fernando Remacha" de Tudela

            * Nota mínima tanto en Lenguaje Musical como en instrumento Notable -8-.


            *** 5º Clase Individual: nota mínima en 4º, NOTABLE - 7 -

                   5º Clase Colectiva: nota mínima en 4º,  SUFICIENTE -5-